Rocznica śmierci Jana Pawła II

A przecież nie cały umarłem. To co we mnie nie zniszczalne trwa.

Jan Paweł II

2 kwietnia w rocznicę narodzin Jana Pawła II dla Nieba… pamiętaliśmy.

W pierwszą rocznicę śmierci tego wielkiego człowieka mieliśmy okazję spotkać się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów kl. III gimnazjum pod kierunkiem p. Marii Augustyn. W trakcie apelu wysłuchaliśmy kilku przesłań Jana Pawła II, fragmentów jego książek. Poznaliśmy mniej znane fakty z biografii tego niezwykłego człowieka. Odśpiewaliśmy również Jego ulubioną „Barkę”, z którą był bardzo związany

Pomimo, że odszedł w nas wciąż żyje i żyć będzie.

Kochamy Cię!

Nie zapomnimy