Nadanie Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznemu Gimnazjum imienia „Akcji III MOST”

6 czerwca 2009r. w Przybysławicach miało miejsce doniosłe wydarzenie. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum przeżywały piękną uroczystość patriotyczną – nadanie imienia  „Akcji III MOST”. Wydarzenie to wiąże się z upamiętnieniem historii II wojny światowej, a ściślej z przetransportowaniem samolotem Dakota tajnych dokumentów, informacji i zdobytych fragmentów  części  niemieckiej broni V-2 do Londynu. W tej niezwykle niebezpiecznej a zarazem jednej z najwspanialszych akcji zbrojnych brali udział mieszkańcy Przybysławic i okolicznych wiosek. Mszę świętą z okazji nadania imienia szkole „Akcji III MOST” poprowadził ks. prałat Piotr Gajda – kapelan Światowego Związku Żołnierzy AK. Po uroczystościach kościelnych przedstawiciele świata polityki, honorowi goście, uczniowie i kombatanci II wojny światowej złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterow I i II wojny światowej składając im hołd. Po przemarszu zaproszonych gości do obiektu szkolnego na specjalnie przygotowanej scenie dyrektor Tadeusz Seremet powitał spontanicznie przybyłych uczestnikow uroczystości. Szczególnie przywitał honorowego gościa , uczestnika Akcji III MOST  płk. Zdzisława Baszaka. Nastepnie powitał Tarnowskiego Starostę Mieczysława Krasa, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Urszulę Blicharz, Naczelnika Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie Ryszrda Żądło. Duchowieństwo a przede wszystkim kapelana ks. Piotra Gajdę, polityków ziemi tarnowskiej posła Edwarda Czesaka, Kazimierza Koprowskiego v-ce Prezydenta Tarnowa, Generała Broni Jozefa Nasiadkę, płk. pil Kazimierza Pogorzelskiego reprezentujacego Włodzimierza Gedymina jednego z głównych architektów Akcji III MOST. Następnie Weteranów II wojny światowej, mieszkańców Przybysławic i okolicznych wiosek a także Radę Rodziców, młodzież i  grono nauczycielskie . Po przemówieniach miłych gości,  została przeczytana przez Prezesa Stowarzyszenia Wiesława Głowę Uchwała nadająca imię Szkoły „Akcji III MOST ” , pozwalająca posługiwać się imieniem szkoły i poświęconym sztandarem.  Po odczytaniu uchwały  głosu udzielono naocznemu świadkowi tamtych wydarzeń  płk. Zdzisławowi Baszakowi, który krótko zreferował tamte wydarzenia i podkreślił wyjątkową zmowę i ofiarność mieszkańców Przybysławic w czasie tej akcji. W imieniu Włodzimierza Gedymina oficera startowego głos zabrał płk. pil Kazimierz Pogorzelski ,  przeczytał list gratulacyjny skierowany do młodzieży i mieszkańcow Przybysławic. Nie zapomniano o dowódcy Akcji III MOST Władysławie Kabacie. Adam Iwaniec v-ce dyrektor szkoły odczytał odezwę do uczestników ceremoni, list napisany przez ks. dr Edwarada Kabata, spadkobiercy kultywowania tradycji patriotycznych rodziny Kabatów. Podczas części artystycznej nastąpiło przekazanie sztandaru przez dyrektora T. Seremeta młodzieży. Uczniowie z naszej szkoły wykazali się zdolnościami aktorskimi. Przygotowana inscenizacja przypomniała wydarzenia z nocy 25/26 lipca 1944r i na długo pozostanie w naszej pamięci. Niech idzie w świat nasze wołanie, nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści, budujmy mosty przyjaźni z taką odezwą wystąpili  uczniowie do zgromadzonych gości na dziedzińcu szkolnym. Na zakończenie posadzono trzy czerwone dęby w celu uhonorowania trzech najważniejszych uczestników akcji. W imieniu Władysława Kabata drzewo posadzili weterani II wojny Światowej. W imieniu Włodzimierza Gedymina drzewo posadził serdeczny kolega płk. pil Kazimierz Pogorzelski a trzecie drzewo posadził osobiście sam Zdzisław Baszak.  Były chwile wzruszenia i łzy w oczach za co im bardzo dziękujemy. Po części oficjalnej odbył się festyn z udziałem dzieci i dorosłych.