Sylwetka Stanisława Nowaka – uczestnika Akcji III MOST

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy 13 czerwca 2009r w domu Pana  Kapitana Stanisława Nowaka, chcemy przybliżyć sylwetkę jednego z uczestników kampanii wrześniowej i żołnierza działającego w strukturach Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. Jest Prezesem koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żabnie. Kiedy rozpoczynał swoją historyczną misję w obronie Ojczyzny miał zaledwie kilkanaście lat. Mimo młodego wieku jego świadomość patriotyczna i nienaganne  wychowanie wyniesione  z domu było motorem napędowym w  walce z okupantem pomimo zagrożenia życia. Przekazywał meldunki forsując Dunajec, zdobywał broń i amunicję. W czasie Akcji III Most z polecenia Dowódcy Kapitana Władysława Kabata „Brzechwy” dostarczył tajne informacje w domu rodziny Kusiorów. Tam też nie wiedząc spotkał Tomasza Arciszewskiego premiera rządu polskiego. W związku z planowanym objęciem funkcji następcy prezydenta RP na uchodźstwie Tomasz Arciszewski  w nocy 25/26 lipca 1944r. w ramach akcji Akcji III Most został przerzucony legendarną Dakotą  do Londynu. Po zakończeniu II wojny światowej Stanisław Nowak został skierowany do walki z Ukraińską Powstańczą Armią na wschodzie Polski. Wspomina , iż toczone starcia zbrojne były mordercze, pełne okrócieństwa i cierpienia. To tam odniósł ciężki uraz uszkodzenia nerwu powodujący do dzisiaj dolegliwości. Po zakończeniu walk został przeniesiony do jednostki wojskowej we Włodawie. Tam rządzili Rosjanie w polskich mundurach. Dla Polski Ludowej był wrogiem z uwagii na odmowę złożenia przysięgi wojskowej na J. W. Stalina.  Dostał wyrok 5 lat więzienia. Odsiedziawszy kilka tygodni został zwolniony. Najprawdopodobniej przez doskonałe wyniki w sporcie. Był najlepszym piłkarzem w klubie wojskowym, był potrzebny drużynie piłkarskiej. Kto stał za tym, możemy tylko przypuszczać. W czasach kiedy Polska odzyskała suwerenność kultywuje tradycje patriotyczne, uczestnicząc w obchodach świąt narodowych i różnych wydarzeniach związanych z pielęgnowaniem polskiej tradycji. Gorąco mu dziękujemy za uczestniczenie w uroczystości nadania imienia „Akcji III Most” Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznemu Gimnazjum w Przybysławicach.  Zasadzenie czerwonego dębu wraz kolegami na okoliczność uhonorowania nieżyjących uczestników akcji III MOST przed budynkiem szkolnym  jest wyróżnieniem z uwagii na przedstawiony w skrócie życiorys, który jest godny do naśladowania.