65 rocznica Akcji III MOST

„Operacja III MOST” to jedna z najwspanialszych akcji zbrojnych II wojny światowej. 26 lipca 2009r.  uczciliśmy 65 rocznicę tamtego wydarzenia. W sercach jej uczestników po dzień dzisiejszy pozostaje wspomnienie udanej akcji. Msza święta w intencji uczestników Akcji III Most oraz przybyłych gości odbyła się w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózki w Zabawie. Głównym celebrantem był ks. kapelan z Dęblina. Ważnym  punktem uroczystości było składanie kwiatów pod pomnikiem zbudowanym na tę okoliczność. Do stworzenia obeliska w formie książki przyczynili się ofiarodawcy,  szczególnie Pan Z. Gawin, który przekazał na ręce Pana płk. Zdzisława Baszaka akt darowizny części działki na której lądowała legendarna Dakota DC 3. Niebagatelną rolę w tym przedsięwzięciu odegrały władze samorządowe, Państwo Witkowscy, wspomagające firmy z terenu Tarnowa oraz „Główny Organizator” płk. Zdzisław Baszak. Miłym akcentem było wystąpienie Prezesa Związku Lotników Polskich płk. Kazimierza Pogorzelskiego, który zaakcentował ogromną rolę jaką odegrał pilot Włodzimierz Gedymin w czasie Akcji III Most. Nadmienił również, jak ogromny wkład w kultywowaniu tradycji narodowych i patriotycznych ma Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum  im. Akcji III Most w Przybysławicach. Czego dowodem było  wydanie przez „Stowarzyszenie” biuletynu upamiętniajacego bohaterów w walce o wolną i niepodległą Polskę. W czasie uroczystości po wystąpieniach Vipów szczególne odznaczenie otrzymał płk. Zdzisław Baszak za działalność na rzecz Światowego Zwiazku Żołnierzy Polskich, którego jest Prezesem.  Ministerstwo Obrony Narodowej na uroczystościach prezentował Gen. Brygady Józef Nasiadka wspierający działalność szkoły w Przybysławicach.