WIZYTA W SARNAKACH

27 maja delegacja Powiatu Tarnowskiego na czele ze Starostą M. Krasem oraz Dyrektorem Niepublicznych Szkół im. Akcji III Most w Przybysławicach T. Seremetem wzięła udział w uroczystościach w Sarnakach z okazji 15 rocznicy odsłonięcia pomnika Bohaterom Akcji V-2 i święcie Zespołu Szkół im. Bohaterów Akcji V-2.

Ważnym rezultatem pobytu delegacji Powiatu w Sarnakach było porozumienie zawiązane pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół w Sarnakach, Agatą Wasilewską a Dyrektorem Szkół w Przybysławicach Tadeuszem Seremetem, dotyczące podjęcia współpracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie upamiętniania wkładu żołnierzy AK i Polskiego Państwa Podziemnego oraz Lotnictwa Polskiego na Zachodzie w walkę z niemiecką tajną bronią typu V-2. Podpisanie stosownych porozumień będzie mieć miejsce podczas uroczystości rocznicowych Akcji III Most w Zabawie i Wał-Rudzie 25 lipca bieżącego roku.

Sarnaki to szczególna miejscowość w kontekście działań prowadzonych przez wywiad AK, mających na celu rozpracowanie tajemnicy niemieckiej broni V-2. To właśnie w okolicach podlaskich Sarnak, 20 maja 1944 r., oddział Armii Krajowej przejął niewybuch pocisku rakietowego typu V-2, który został zbadany w tajnych laboratoriach AK w Warszawie. Po skompletowaniu najważniejszych części pocisku cały materiał postanowiono przesłać samolotem do Londynu w ramach operacji III Most.