Warsztaty z rodzicami „Wielkanocne dekoracje”

20. i 21. marca 2013 r. Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej gościło rodziców
i opiekunów naszych przedszkolaków. Przybyli oni gromadnie, co niezwykle ucieszyło dzieci oraz panie prowadzące warsztaty.
W środę zajęcia z grupą młodszą prowadziła Pani Barbara Kuc, w czwartek natomiast swoje manualne zdolności prezentowały dzieci z grupy starszej pod okiem Pani Joanny Górczak.
Warsztatom towarzyszyła miła atmosfera oraz przedświąteczny nastrój. Ukoronowaniem wspólnej pracy dzieci i ich opiekunów są niezwykłe dekoracje wielkanocne, które można podziwiać w naszym przedszkolu.
Mamy nadzieję, że wszelkie działania placówki mające na celu wszechstronny rozwój dzieci spotkają się z tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem, jak zorganizowane w tym roku szkolnym warsztaty.

Prace dzieci z grupy młodszej.
Prace dzieci z grupy młodszej.

Praca wre .  
Praca wre .

Zające dzieci z grupy starszej.  
Zające dzieci z grupy starszej.

Prezentujemy efekty wspólnego działania :)
Prezentujemy efekty wspólnego działania 🙂