,,Wielbi dusza moja Pana”

,,Wielbi dusza moja Pana”
,,Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże”
 

1988 – 12 czerwca – 2013

 ScanImage23

9 czerwca 2013r. był szczególnym dniem w parafii – Niepokalanego Serca NMP
w Przybysławicach. Ksiądz proboszcz Stanisław Polek obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa wspólnie z ks. Profesorem Ireneuszem Stolarczykiem Dziekanem Wydziału Teologicznego w Krakowie sekcja w Tarnowie. Czcigodny Jubilat sprawował w czasie sumy odpustowej dziękczynną Eucharystię – homilię do zebranych w kościele, a także do ks. Jubilatów skierował ks. Edward Bryła. W uroczystości uczestniczyła rodzina ks. Proboszcza, licznie zgromadzeni kapłani, cała służba liturgiczna oraz parafianie. W czasie trwania tej podniosłej uroczystości życzenia i gratulacje ks. Stanisławowi i Ireneuszowi złożyli przedstawiciele parafii, delegacja dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzież, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska oraz Nauczyciele tutejszej szkoły.

Na zakończenie liturgii Ksiądz Jubilat wyraził słowa podziękowania dla swoich Rodziców oraz wszystkich, którzy stanęli na Jego kapłańskiej drodze.

P1100689

P1100705