„Grymasy królewny Kasi”

Korzystając z zaproszenia Pani Jadwigi Gorli (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wietrzychowicach), najstarsze dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej uczestniczyły 4 listopada 2013r. w spektaklu teatralnym
pt. Grymasy królewny Kasi. Przedstawienie przygotowane zostało przez Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa i dotyczyło wielu zagadnień prozdrowotnych
oraz dobrego wychowania. Młodzi aktorzy, posługując się opowieścią bajkową, podkreślili zasady poprawnego zachowywania się oraz potrzebę używania magicznych słów:
proszę, dziękuję, przepraszam.
Spektakl prezentowany w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach
przedszkolakom się podobał, co udowodnili barwnymi opowieściami o losach królewny Kasi, kierowanymi do swoich młodszych kolegów i koleżanek.

DSC_1438 DSC_1442