InstaLing

Od września 2014 r. nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zaczęli korzystać z internetowego

Programu Insta.Ling dla Szkół. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a

uczniowie powtarzają je w domu poprzez program Insta.Ling. Zaletą programu są szczegółowe

raporty o systematyczności ucznia, które dostają zarówno nauczyciele jak i rodzice, którzy chcą

sprawdzać postępy swoich dzieci w nauce. Powtórki słówek są dostosowane indywidualnie do

potrzeb uczniów, a słówka mogą być dodatkowo odsłuchiwane co pomaga w nauce odpowiedniej

wymowy. Ponadto uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół jest całkowicie bezpłatne.

W pierwszym miesiącu trwania programu nauczyciele języków odnotowali duże zainteresowanie

uczniów tą inną, ciekawszą dla nich formą przyswajania słówek.