„Cała szkoła czyta dzieciom”

Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownictwo dziecka, rozwijają zainteresowania. Dlatego też od lat czytamy dzieciom przy każdej okazji.

W celu podkreślenia ogromnego znaczenia czytania w  dniu 25 listopada 2016 pani Maria Augustyn w ramach kampanii ,,Cała szkoła czyta dzieciom” zorganizowała dla uczniów klas I-III oraz przedszkolaków spotkanie
z radiowcami radia RDN Małopolska  – panią Magdaleną Iwaniec i Grzegorzem Golcem. Pani Magda  pięknie przeczytała jedną z baśni rosyjskich „O Rybaku i Złotej Rybce” uczniom oraz wiersze o tematyce patriotycznej dzieciom w ieku przedszkolnym. Wszyscy w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchali czytanych tekstów.
Była to jedna z atrakcji, następnie przyszła kolej na wypowiedzi  do mikrofonu i pozdrowienia przekazywane
przez dzieci swoim rodzinom, które będzie można usłyszeć na antenie radia. Na koniec wszyscy mogli zobaczyć wóz transmisyjny. To był naprawdę  niezwykły, pełen wrażeń dzień, dlatego na długo pozostanie w  pamięci
naszych wychowanków.

Korzyści z codziennego czytania dzieciom:

Codzienne czytanie dziecku na głos – co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających rodzin, przedszkoli
i szkół:

 1. zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi, stymulacji itp.
 2. buduje mocną więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem
 3. wspiera rozwój psychiczny dziecka
 4. wzmacnia jego poczucie własnej wartości
 5. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
 6. przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania
 7. uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
 8. rozwija wyobraźnię
 9. poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja
 10. ćwiczy pamięć
 11. przynosi ogromną wiedzę ogólną
 12. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
 13. uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
 14. rozwija poczucie humoru
 15. jest znakomitą rozrywką
 16. zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
 17. jest zdrową ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów
 18. chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
 19. jest profilaktyką działań aspołecznych
 20. kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy