PISANKA WIELKANOCNA – WIETRZYCHOWICE 2017

31 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach odbyło się rozstrzygnięcie
międzygminnego konkursu na pisankę wielkanocną.
Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej reprezentowała praca grupowa
– duże jajko wykonane przez wszystkie przedszkolaki pod bacznym okiem pani Joanny Połetek.
Niektóre dzieci zgłosiły również piękne prace indywidualne przygotowane wraz z rodzicami.

Spośród 60 prac, które zgłoszono do konkursu, przedszkolne „jajo” zajęło I miejsce z wyróżnieniem,
podobnie jak praca Patryka Pająka. Dzieła Julii i Aleksandry Liro oraz Wiktorii Anioł zajęły I miejsce,
natomiast Jakuba Wybrańca i Norberta Sitko – II miejsce.