Konkurs szkolny na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Nawiązując do polskiej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich w kościele, 7 kwietnia odbył się pierwszy w naszej szkole konkurs Palm Wielkanocnych. Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat  zwyczajów związanych z okresem świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

W konkursie mogli brać udział uczniowie kl. I-VI. Jury w składzie: p. Jadwiga Gorla, p. Lucyna Bojan i p. Urszula Padło w ocenie prac brało pod uwagę rodzaj i bogactwo użytych materiałów, estetykę i pomysłowość.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wysokiego poziomu prac, a oto lista nagrodzonych:

I miejsce: Maksymilian Konop – klasa I

                 Wiktoria Soboń  – klasa III

                  Gabriela Stono –  klasa III

                  Michał Wadycki- klasa I

II  miejsce: Marcel  Bocoń – klasa II

                    Wiktoria Sitko –  klasa III

                      Kacper Wielbłąd- klasa III

                    Michał Sitko –klasa II

                    Jakub Wadycki – klasa VI

III miejsce:  Mikołaj Mysiak – klasa IV

                     Emilia  Mysiak –klasa III

                     Emilia  Bocoń  –  klasa III

                     Oliwia Janas – klasa III

                     Bartłomiej Stono – klasa III

                    Jakub Wielbłąd – klasa I

                    Krzysztof Wielbłąd – klasa I

                    Piotr Tarchała –klasa II