Spotkanie autorskie w Marcinkowicach

Wszyscy uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Przybysławicach udali się 
10 maja do biblioteki w Marcinkowicach, by wziąć udział w spotkaniu 
autorskim pana Adama Tomczyka. Autor w ciekawy sposób opowiedział
o swej dotychczasowej twórczości, odpowiadając na wszelkie pytania
zgromadzonych gości. Dodatkową atrakcją tego dnia były piosenki,
które zaprezentowała Weronika Kosman – uczennica pierwszej klasy gimnazjum.