Sprawdzian wiedzy klasy III

W dniach 16 – 17 maja 2017 roku uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej przystąpili do Testu Umiejętności Trzecioklasisty przygotowany przez Wydawnictwo NOWA ERA. Test sprawdzał wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Uzyskane wyniki pozwolą poznać kompetencje uczniów na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego.

Na podstawie jego wyników  można sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej, a nauczyciele kolejnego etapu edukacyjnego będą mogli lepiej zaplanować pracę w klasie IV. 

 

Język polski

 Arkusz zadań zawierał 10 zadań, w tym 7 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 20.

 

Matematyka

 Arkusz zadań zawierał 12 zadań, w tym 7 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 20.