Projekt edukacyjny „Nie Pal Przy Mnie Proszę!”

W naszej szkole został zrealizowany program edukacji antynikotynowej- „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. W realizacji programu aktywnie uczestniczyli wychowawcy poszczególnych klas oraz zaproszona pani pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Zabawie. Podsumowaniem programu był apel, na którym dzieci z klasy 3 odegrały krótkie scenki pt. „Nie pal przy mnie, proszę” oraz zaprezentowały wiersze dotyczące profilaktyki antynikotynowej.  Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla swojego organizmu zdarzeń, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Podsumowaniem programu były prace plastyczne  „Nie pal przy mnie proszę”, rymowanki i przestrogi  dla „palaczy” ułożone przez uczniów.

Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania.