XIII Bieg Uliczny „Pamięci Jana Pawła II” w Żabnie

10 czerwca 2017 roku w Żabnie odbył się już po raz trzynasty bieg uliczny.
Wzięli w nim udział także wychowankowie Niepublicznego Przedszkola
w Pasiece Otfinowskiej oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
i Niepublicznego Gimnazjum w Przybysławicach. 
Radość, zwłaszcza najmłodszych uczestników, była ogromna. Wszystkie przedszkolaki
i dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej otrzymały MEDALE 
oraz upominki. Każdy też otrzymał okazyjną koszulkę.