Ogłoszenie Rady Rodziców

OGŁOSZENIE!

Rada Rodziców prosi o dokonanie wpłaty na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości:

I dziecko w rodzinie 30 zł, II dziecko 25, III dziecko 20.

Wpłat można dokonywać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 30 listopada br.

Organizacja imprez szkolnych przydzielona jest poszczególnym klasom:

Biesiada                               kl. I

Dzień Babci i Dziadka          kl. VI i III G

Choinka szkolna                  kl. V i II G

Dzień Dziecka                      kl. IV i VII