DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ ANNO DOMINI 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w przedstawieniu opartym na „Dziadach” Adama Mickiewicza.

Ponadto, chcąc wyrazić wdzięczność nauczycielom  i wszystkim pracownikom szkoły, nadali Im zasłużone tytuły.

Młodsza część szkolnej społeczności, recytując wiersze, wyraziła podziękę za trud wkładany przez nauczycieli na co dzień w nauczanie i wychowanie.

Pan Dyrektor w swoim przemówieniu zaznaczył, iż jest to święto wszystkich, zarówno nauczycieli, pracowników szkoły, jak i uczniów.

Uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze.

Dzieci z naszego przedszkola również nie zapomniały o swoich wychowawczyniach oraz o pani Teresie i także świętowały Dzień Edukacji Narodowej.