Nowoczesna baza dydaktyczna

 

Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska”, którego prezesem jest pan Wiesław Głowa, realizuje projekt „W Gminie Radłów uczymy się na 6!”.
Podniesienie poziomu kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki to nadrzędne cele wymienionego wyżej projektu, który pozwoli na wyrównanie różnic edukacyjnych.

Zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, projekty edukacyjne, wyjazdy, np. do Pienińskiego Parku Narodowego, to tylko jedne z wielu możliwości, dzięki którym uczniowie szkoły, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie z panem Wiesławem Głową na czele, będą mogli zdobywać i poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki, przyrody i informatyki.

Niewątpliwie cieszy fakt wyposażenia szkoły w nowoczesną bazę dydaktyczną, czyli, m.in. w tablice interaktywne, laptopy, tablety, aparat fotograficzny, odtwarzacz CD i wiele innych. Wszystkie te urządzenia pozwolą uczniom łatwiej i szybciej zdobywać wiedzę i umiejętności, tak by szkoła w Przybysławicach, zgodnie z hasłem projektu, stała się placówką, w której wszystkie dzieci uczą się na 6!