Bezpieczeństwo przede wszystkim

 

We wtorek (02.10.2018r.) gościliśmy w Niepublicznym Przedszkolu w Pasiece Otfinowskiej dzielnicowego z posterunku w Żabnie, sierżanta Krzysztofa Nowaka. Chociaż mundur policyjny budzi respekt, a niekiedy lęk, dzieci z radosnym zaciekawieniem chłonęły treści przekazywane przez pana Krzysztofa. Każdy przedszkolak już wie, jak należy zachować się
w sytuacji zagrożenia oraz posługuje się numerami alarmowymi.

Dzieci dowiedziały się także, że nie należy rozmawiać z osobami nieznajomymi ani przyjmować niewiadomego pochodzenia słodyczy.
Choć jesienna pogoda nie sprzyjała wyjściu na zewnątrz, by móc z bliska przyjrzeć się wozowi policyjnemu, to jednak nasz miły gość w przystępny sposób opowiedział dzieciom o specyfice służby policyjnej i niektórych elementach wyposażenia. Chętne dzieci zadawały pytania oraz mierzyły strój.

 

Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą po tym spotkaniu dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, gdyż wiedzę w tym zakresie mają dużą.

Autor: Joanna Górczak