Ślubowanie

Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia

24 października 2018r. od samego rana w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w galowe stroje, odpowiednio przystrojona sala gimnastyczna, przygotowany sprzęt nagłaśniający – wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Dzieci rozpoczęły świętowanie od występu artystycznego, którym chciały udowodnić, że są gotowe do sumiennej pracy w szkole, a nie było to takie proste, gdyż swoje wiadomości i umiejętności musiały przeciwstawić czarom złej wiedźmy, która to przemieniła ich w żółtodzioby.

Za sprawą jednak swojej mądrości i dzięki pomocy starszych koleżanek i kolegów wszystko zakończyło się pomyślnie. Podczas występu uczniowie błysnęli znajomością przepisów ruchu drogowego i znajomością zasad zdrowego odżywiania. Wyśpiewali w skocznych piosenkach słowa dotyczące szacunku, przyjaźni i grzeczności.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie. Wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano państwowy hymn. W tym niezwykłym klimacie pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Chwilę później dyrektor szkoły Tadeusz Seremet dokonał na prośbę rodziców symbolicznego pasowania na ucznia.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i pierwsze legitymacje szkolne.

Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości oraz słodkości od koleżanek i kolegów. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie dla uczniów i nauczycieli.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci, bo przecież „pierwszak”- to tak dumnie brzmi.