„PIĘKNA I WSPANIAŁA NASZA POLSKA CAŁA”

„PIĘKNA I WSPANIAŁA NASZA POLSKA CAŁA”

UCZNIOWIE KLAS II i III ŚWIĘTUJĄ 100-LECIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ
Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla młodszych członków naszego społeczeństwa. W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. „Akcji III Most” w Przybysławicach w sposób szczególny uczczono rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W dniu 6 listopada odbył się Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Polsce pt. „Piękna i wspaniała nasza Polska cała.”
Celem konkursu było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci historią, kulturą i tradycją własnego kraju, popularyzowanie wiedzy o Polsce oraz znajomość symboli narodowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie czterech szkół z terenu naszej gminy (Radłów ,Niwka, Biskupice Radłowskie i Przybysławice ). Konkurs zorganizowały i poprowadziły nauczycielki: Dorota Pochroń i Monika Wybraniec. Spotkanie rozpoczęły dzieci recytacją wiersza Władysława Bełzy „Kto ty Jesteś?”, który określany jest jako „Katechizm polskiego dziecka”. Po zapoznaniu z zasadami i punktacją konkursową drużyny przystąpiły do rozwiązywania zadań . Wśród nich znalazły się m.in. krzyżówki, zagadki, znajomość hymnu, rozpoznawanie legend, zabytków wybranych miast oraz znanych Polaków.
Rywalizacja była bardzo wyrównana, dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat swojego kraju, więc rozwiązanie zadań nie sprawiło większych problemów.

Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. Renata Kita, p. Elżbieta Miś, p. Krystyna Mikuś, p. Dorota Michałowska.
Konkurs wiedzy o Polsce był nie tylko sprawdzianem wiadomości, ale również okazją do integracji. Wszystkim uczniom biorącym w konkursie gratulujemy.

Zwycięską drużyną okazał się zespół z Radłowa : Maciej Nowak, Maria Trytek, Krystian Kucemba. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z Niwki: Tomasz Drelicharz, Filip Ciężadło, Jakub Molczyk. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Przybysławic: Nikola Gucwa, Maksymilian Konop, Bartosz Stono. Miejsce czwarte przypadło drużynie z Biskupic Radłowskich: Zofia Mądrzyk, Brygida Białek, Weronika Mączko. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i dyplomy, które ufundował Prezes Stowarzyszenia p. Wiesław Głowa.