Ratujemy i uczymy ratować

Nasza szkoła już od 2010 r. tj. od momentu przeszkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przez instruktorów Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nieprzerwanie prowadzi w klasach I-III Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR). Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie wśród uczniów klas I-III. Uczniowie oswajają się z tak ważnym zagadnieniem, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Fundacja WOŚP organizuje bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej ( czyli 2 wdechy 30 uciśnięć na klatkę piersiową na fantomach) przez jak największą liczbę osób. W tym roku wydarzenie to odbywało się także w naszej szkole 16.10.2019r. z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Tak naprawdę nie chodzi o bicie rekordu, a pokazanie społeczeństwu, jak ważny jest temat pierwszej pomocy – umiejętność jej udzielania. Do udziału w biciu rekordu przystąpili: uczniowie klas I-III.