Logopedyczny Konkurs Plastyczny w Woli Radłowskiej

W piątek 15.11.2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej odbyło się rozstrzygnięcie logopedycznego konkursu plastycznego „Jesienne dary”.

Jego celem było rozbudzanie wrażliwości i uwagi słuchowej, wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi, doskonalenie wymowy trudnych głosek, rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni, a także rozbudzanie plastycznej i językowej twórczości u dzieci.

W ramach konkursu należało dostarczyć pracę plastyczną, która powinna zawierać ilustracje, w nazwie których znajdują się najtrudniejsze głoski języka polskiego: głoski szumiące, syczące oraz głoska „r”.

            Nasze przedszkole reprezentowali: Milena Czosnyka, Roman  Kusior oraz Bartosz Marek. Na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przybyli laureaci z okolicznych przedszkoli, a także uczestnicy konkursu z Tarnowa. Na konkurs wpłynęło 25 prac.

Bartosz Marek zdobył I miejsce, zaś Roman Kusior i Milena Czosnyka wyróżnienia. Uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody oraz dyplomy. Zwieńczeniem spotkania były zabawy ruchowe prowadzone przez organizatorów.