Dbamy o zdrowie …

25 lutego  uczniowie z klas I-III wzięli udział w spotkaniu z panią pielęgniarką Katarzyną Bednarską, która zapoznała dzieci z tematem  „Co to jest zdrowie” i jak o nie dbać. Pani pielęgniarka przybliżyła też uczniom pojęcie HIGIENA. Wspólnie z uczniami ustalono najważniejsze zasady dbania o zdrowie i przestrzegania higieny osobistej w szkole i domu, do których należą, m.in. dbałość o zęby, skórę, włosy, paznokcie i codzienne mycie całego ciała. W kręgu licznych wskazówek na temat higieny osobistej znalazły się również rady związane z doborem i zmianą ubioru i obuwia, higieną snu.

Wizyta pielęgniarki miała związek z realizowanym cyklem zajęć dotyczących zdrowia w ramach ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”.

W ramach realizacji programu przygotowano gazetkę na temat szkodliwości palenia papierosów.