INFORMACJA

Szanowni Państwo

Otrzymaliśmy rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Wspomniane rekomendacje dotyczą:

–  nieposyłania przeziębionych i chorych dzieci do szkoły,

– nieobawiania się, jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą,

– udania się  z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno – zakaźnego i powiadomienia stacji sanitarno – epidemiologicznej, jeśli wróciło ono z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,

– możliwości otrzymania zasiłku opiekuńczego w przypadku bycia rodzicem dziecka do 8. roku życia, a w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,

– częstego i prawidłowego mycia rąk.

ZAPRASZAM rodziców na zebranie informacyjne w dniu 09 marca 2020r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w budynku szkoły w Przybysławicach na temat zagrożeń koronawirusem oraz na konsultacje z nauczycielami przedmiotów odnośnie ocen.

Dyrektor szkoły

Monika Wybraniec