Informacja z poradni psychologiczno – pedagogicznej w Tarnowie

W związku z przedłużającymi się ograniczeniami wynikającymi z trwającego w naszym kraju stanu epidemii Dyrektor i Pracownicy Poradni zapraszają Nauczycieli i Rodziców dzieci do kontaktu telefonicznego (tel. 014 627-27-07) w godz. 8.00-12.00 od poniedziałku do piątku lub drogą elektroniczną (adresy e-mail pracowników zamieszczone są na stronie głównej Poradni –www.pppptarnow.pl). Dyrektor i Pracownicy PPPP w Tarnowie służą wszystkim gotowością do współpracy.