Regulamin konkursu przedszkolnego „Makieta gospodarstwa wiejskiego”

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej.

2. Konkurs adresowany jest dla dzieci z obu grup wiekowych uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie „Makiety gospodarstwa wiejskiego”.

4. Celem konkursu jest: – rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, – rozwijanie wrażliwości estetycznej, – rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, – promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną.

5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną makietę wspólnie z rodzicami. Rodzeństwa uczęszczające do naszego przedszkola mogą wykonać jedną wspólną pracę.

6. Technika wykonania pracy powinna być przestrzenna z wykorzystaniem wszelkich dostępnych w domu materiałów. Kształt makiety jest dowolny.

7. Prace należy udostępnić na stronie facebookowej Niepublicznego Przedszkola w Pasiece Otfinowskiej do dnia 28.04.2020 (tj. wtorek).

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29. 04.2020r.; informacje zamieścimy tego dnia na stronie internetowej.

9. Kiedy będziemy mieli możliwość bezpiecznego spotkania w przedszkolu, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Regulamin pdf

Plakat