Informacja dla uczniów klasy 8 – rekrutacja do szkół ponadpodstwowych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas… Read moreInformacja dla uczniów klasy 8 – rekrutacja do szkół ponadpodstwowych