Osiągnięcia wychowanków szkoły i przedszkola w świątecznych konkursach

Dzieci z naszego przedszkola i szkoły wzięły udział w dwóch konkursach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie i osiągnęły w nich duże sukcesy. W pierwszym, plastycznym, pod nazwą „Eko ozdoba choinkowa” wzięło udział aż jedenaścioro dzieci z przedszkola i… Pokaż całośćOsiągnięcia wychowanków szkoły i przedszkola w świątecznych konkursach

Wytyczne dla klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach

(NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS) Organizacja zajęć w szkole: Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani… Pokaż całośćWytyczne dla klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji III Most w Przybysławicach