Uroczyste obchody Akcji III Most

W niedzielę, 25 lipca, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach patriotycznych dotyczących rocznicy Akcji III Most.

Najpierw pierwsza grupa młodzieży udała się do Wał – Rudy, by przy pomniku złożyć wiązankę i wziąć udział we mszy świętej w Zabawie.

Następnie druga grupa uczniów zaangażowała się w grę terenową dotyczącą Akcji III Most.