1 września 82.rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości.

?

Symbolicznym początkiem drugiej wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez pancernik Schleswig-Holstein. Niemcy przekroczyli granicę II RP, a kilkanaście dni później Związek Sowiecki przypieczętował pakt zawarty z III Rzeszą 23 sierpnia.Polska stała się terenem pierwszego aktu II wojny światowej – miejscem, w którym miał zrealizować się najbardziej bezwzględny plan dwóch totalitaryzmów.

P A M I Ę T A M Y!

??

#BohaterONprzypomina#włączhistorię