Obchody rocznicy Bitwy o Most w Biskupicach Radłowskich i Bitwy Radłowskiej

82 rocznica Bitwy o Most w Biskupicach Radłowskich.

Jak zawsze pamiętamy o bohaterach pierwszych dni II wojny światowej. Wraz z mieszkańcami Biskupic Radłowskich i zaproszonymi gośćmi poczet sztandarowy naszej szkoły oraz przedstawiciele harcerstwa wzięli udział we mszy świętej oraz złożeniu znicza i wiązanek pod pomnikiem bohaterów.

Z kolei w niedzielę, 5 września, w Radłowie odbyły się uroczystości związane z Bitwą Radłowską, w których uczniowie naszej szkoły także wzięli udział.