Informacja o naborze do Gminnego Żłobka w Żabnie

Nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie

Z dniem 13 grudnia 2021 r. rusza nabór do Gminnego Żłobka w Żabnie ul.Wł. Jagiełły 12, 33-240 Żabno

W ramach projektu pn.: „Dzieciaki na start – wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Żabnie” w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W Gminnym Żłóbku w Żabnie powstaje 17 nowo utworzonych miejsc z myślą o potrzebach osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, a także osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy zawodowej związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Żabno pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Termin rekrutacji : 13.12.2021 r. – 23.12.2021 r. do godz. 16.30

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacyjnym znajdują się na stronach internetowych:
www.ppzabno.przedszkolna.net

www.zabno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 14 645 69 73

Miejsce złożenia dokumentów: osobiście – Biuro Projektu z siedzibą Gminnego Żłobka w Żabnie pocztą/kurierem na adres: ul. Wł Jagiełły 12, 33-240 Żabno

lub elektronicznie (skan dokumentów)

na adres poczty elektronicznej: przedszkolezabno@vp.pl        

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Informacja o naborze do Żłobka w Żabnie

Regulamin rekrutacji

Załącznik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10