Apel o bezpieczeństwie

W piątek (02.09)  w sali gimnastycznej odbył się apel poprowadzony przez dyrektor szkoły.                          

W czasie spotkania dyrektor zwróciła uwagę na zasady bezpieczeństwa i właściwego zachowania w czasie drogi do szkoły oraz powrotnej do domu, a przede wszystkim na terenie placówki w czasie przerw i zajęć lekcyjnych.