Podziękowania dla Prezesa OSP w Przybysławicach i Radnej Gminy Radłów

Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują pani Małgorzacie Woźniak, Radnej Gminy Radłów oraz panu Krzysztofowi Woźniakowi, Prezesowi OSP w Przybysławicach za przekazanie na rzecz szkoły czterech piłek oraz paletek do gry w tenisa stołowego.

Na pewno zostaną one wykorzystane na zajęciach wychowania fizycznego.

Jeszcze raz dziękujemy.