„Akcja Żonkile”

80 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., wybuchło powstanie w getcie warszawskim. ?Akcja Żonkile przywraca pamięć o tych wydarzeniach. W tym roku dedykujemy ją cywilom – ok. 50 tysiącom kobiet, mężczyzn i dzieci przebywających w kryjówkach na strychach domów i podziemnych bunkrach w trakcie walk, a także w gruzach getta po upadku powstania. Przez wiele tygodni pozostawali oni nieuchwytni dla niemieckich żołnierzy. Ich cywilny opór był tak samo ważny, jak opór tych, którzy walczyli z bronią w ręku. Tekst i grafika za #MuzeumPOLIN