Gminny Konkurs Recytatorski

W dniu 11 maja przedstawiciele uczniów klas I-II wzięli udział w konkursie recytatorskim dotyczącym twórczości Aleksandra Fredry i Stanisława Jachowicza , który odbył się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Ziejki w Radłowie.

Uczestnicy prezentowali dowolne wiersze wybranego poety.

Ocenie podlegało:        

  • dobór wiersza i jego pamięciowe opanowanie,
  • interpretacja tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

   Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzowanie poezji klasycznej.

   Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie.

Część zdjęć wykonana przez panią Annę M. Kędzior.