II szkolny turniej znajomości liczby π

W środę, 21 czerwca, piątka uczniów z klas IV, VI i VIII przeszła test znajomości cyfr po przecinku liczby Pi. Wyzwanie jest o tyle trudne, że cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi nie są ułożone w jakimkolwiek przewidywalnym porządku. Podobnie jak rok temu, uczestnicy od rana powtarzali: trzy, czternaście, piętnaście, dziewięćdziesiąt dwa… Wreszcie na trzeciej lekcji odbył się turniej. W tym roku rozgrywki przybrały formę pisemną. Najwięcej cyfr po przecinku (51 cyfr) zapamiętała i poprawnie wymieniła Julia Małek z klasy VI. Julia „o włos” pokonała koleżankę z klasy, Zuzannę Romanowską, która poprawnie wymieniła aż 50 cyfr po przecinku.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności mistrzyniom, serdecznie gratulujemy!