Pomoce dydaktyczne z programu „Aktywna Tablica”

Nasza szkoła otrzymała wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych. Zakupiliśmy monitor interaktywny 65”, laptop oraz programy poprawiające koncentrację i pamięć oraz obszar matematyczny.

Środki finansowe otrzymaliśmy za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

Zakupione pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na zajęciach z uczniami. Dzięki nim dzieci i młodzież na pewno chętniej zaangażują się w lekcje, staną się jeszcze bardziej aktywni i będą lepiej zapamiętywać omawiane zagadnienia.