Program „Bieg po zdrowie”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 4 wzięli udział w programie profilaktyki anty tytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie” zorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Program ten był źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazywał korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyniąc to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. W ramach programu uczniowie przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, uczyli się zachowań asertywnych, tworzyli kampanię reklamową pt.”Jak to zrobić, żeby nie palić?”. Pracując w grupach oraz indywidualnie dyskutowali i wyrażali swoje opinie, myśli i spostrzeżenia dotyczące problemu palenia papierosów. Atrakcyjną formą pracy było dla uczniów tworzenie plakatów obrazujących negatywne skutki palenia. Uczniowie pozytywnie ocenili udział w tym programie.