Przybysławice w latach I i II wojny światowej

W czasie I wojny światowej ludność Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej przeżywała trudne chwile, ponieważ na linii Dunajca kilkakrotnie toczyły się walki, w których brały udział wojska niemieckie, rosyjskie i austriackie. Wielu ludzi straciło cały swój majątek, a pożary zniszczyły wiele budynków. Jeszcze więcej strat przyniosła II wojna światowa. W czasie działań wojennych w 1939 roku zginęli mieszkańcy Przybysławic: Jakub Klimek i Stanisław Nowak. Natomiast czterech młodych wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec i zaginęła wszelka wieść o nich. Są to: Stanisław Woźniak, Józef Woźniak, Franciszek Fela i Stanisław Mączko. Następnie w 1942 roku został zastrzelony Stanisław Boduch przez znanego w tym czasie zbira hitlerowskiego, Guzdka. 29 czerwca 1942 roku nad ranem gestapo dokonuje obławy na kilkanaście wsi, aresztując w Przybysławicach braci Woźniaków, Władysława i Stanisława, oraz Wawrzyńca Kusiora, który został zamordowany za wolność naszej Ojczyzny. Stanisław Woźniak po kilku miesiącach wrócił do domu, a Władysław po przebyciu obozów w Oświęcimiu oraz Dachau i wyzwoleniu przez wojska amerykańskie, udał się do U.S.A. 4 maja 1944 roku Hitlerowcy dokonali pacyfikacji Przybysławic, Sikorzyc i Jadownik Mokrych; wtedy został czterokrotnie postrzelony Tomasz Biś. Pierwszej pomocy udzieliła mu członkini AK Genowefa Grudzień (obecnie Biś), następnie Ks. Edward Lis i Dr Stejger, który wielokrotnie udzielał pomocy choremu. W czasie okupacji niemieckiej rodacy z Przybysławic, a szczególnie młodzież, włączyła się do walki konspiracyjnej z wrogiem. Prawie cała wieś należała do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Tu ukrywała się duża część inteligencji z miast, ściganej przez gestapo. Kolportażem tajnej prasy zajmowali się: Jan Szpara i Mieczysław Woźniak. Warto przy tym dodać, że Jan Szpara jako ówczesny kierownik szkoły w Przybysławicach, uczył młodzież w duchu patriotycznym i przygotowywał ich do zespołów chóralnych i scenicznych, które po wojnie były bardzo cenione w powiecie brzeskiem i tarnowskiem. Do najbardziej zasłużonych członków tajnych organizacji należy wymienić:

– Stanisław Gucwa, były Marszałek Sejmu – Roman i Jan Kuma

– Władysław Myśliński – Wawrzyniec Kusior

– Józef i Mieczysław Wasiowie – Jan Lechowicz

– Kazimierz Król – Jan Szpara

– Tomasz Biś – Paweł Łata

Opracowano na postawie „Pamiętnik złotego jubileuszu Klubu Przybysławice” – K.P