WYCHOWAWCA MŁODYCH

Od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji Jego nauczania.

16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany papieżem; dziś mija dokładnie 30 lat. Jana Pawła nie ma wśród nas, ale dziś w Dniu Papieskim który upływa pod hasłem „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych” pamiętamy o Nim w szczególny sposób. Dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej pod opieką ks. proboszcza St. Polka i swojej opiekunki p. Doroty Pochroń przygotowały wspomnienie o tym wielkim Polaku.

Pan Adam Iwaniec przygotował prezentację multimedialną ukazująca w pełnym świetle ważne wydarzenia z życia Papieża.