Rada Rodziców

Rada Rodziców prosi o dokonanie wpłaty na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości:  

I dziecko 35 zł

II dziecko 25 zł,

III dziecko 15 zł

IV dziecko 0 zł

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły jednorazowo do  30 września 2021r. Informujemy, że kwota ta jest przeznaczona na imprezy dla dzieci oraz inne okolicznościowe wydarzenia w trakcie roku szkolnego.

Rada Rodziców

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach