Rada Rodziców

OGŁOSZENIE!

Rada Rodziców prosi o dokonanie wpłaty na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości:

I dziecko w rodzinie 35 zł,

II dziecko 25,

III dziecko 15,

kolejne dzieci zwolnione z płacenia.

Wpłat można dokonywać u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 30 września br.

Organizacja imprez szkolnych przydzielona jest poszczególnym klasom:

Biesiada                               kl. I i II

Dzień Babci i Dziadka          kl. III i VI

Choinka szkolna                  kl. V i VIII

Dzień Dziecka                      kl. IV i VII