Rada Rodziców

Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie składki na Komitet Rodzicielski, gdyż Rada posiada jeszcze pieniądze z lat ubiegłych i nimi będzie dysponować w tym roku szkolnym.