Biblioteka szkolna

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

Księgozbiór biblioteki szkolnej obejmuje literaturę młodzieżową i dla dzieci, lektury szkolne oraz pozycje encyklopedyczne i metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli. Wszystkich pozycji jest blisko 5000 egzemplarzy. Księgozbiór powiększa się systematycznie. Książki są kupowane przez szkołę oraz darowane przez uczniów w ramach odrabiania punktów ujemnych. W ubiegłym roku rozpoczęto klasyfikację i katalogowanie księgozbioru według obowiązujących norm oraz tworzenie księgi inwentarzowej w postaci elektronicznej, która będzie aktualizowana raz w miesiącu.
Nasza Biblioteka czynna jest cały tydzień w godzinach pracy dydaktycznej z uczniami. W bibliotece znajduje się komputer , dzięki któremu Pani mgr Maria Augustyn może korzystać w celu wyszukiwania informacji o księgozbiorach. Można tutaj odrabiać w ciszy lekcje. Biblioteka przez cały rok przygotowuje wystawy o różnej tematyce.