Biblioteka szkolna

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję,
znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

Księgozbiór biblioteki szkolnej obejmuje literaturę młodzieżową i dla dzieci, lektury szkolne oraz pozycje encyklopedyczne i metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli. Wszystkich pozycji jest blisko 5000 egzemplarzy. Księgozbiór powiększa się systematycznie. Książki są kupowane przez szkołę oraz darowane przez uczniów w ramach odrabiania punktów ujemnych. W ubiegłym roku rozpoczęto klasyfikację i katalogowanie księgozbioru według obowiązujących norm oraz tworzenie księgi inwentarzowej w postaci elektronicznej, która będzie aktualizowana raz w miesiącu.
Nasza Biblioteka czynna jest cały tydzień w godzinach pracy dydaktycznej z uczniami. W bibliotece znajduje się komputer , dzięki któremu Pani mgr Maria Augustyn może korzystać w celu wyszukiwania informacji o księgozbiorach. Można tutaj odrabiać w ciszy lekcje. Biblioteka przez cały rok przygotowuje wystawy o różnej tematyce.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w swojej klasie.
 12. Nauczyciel bibliotekarz udzieli informacji o książkach, pomoże w doborze literatury.
 13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej / zniszczonej.
 15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 16. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Regulamin biblioteki wodr