KONKURSY

Harmonogram konkursów kuratoryjnych w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin Konkursu Poetycko – Plastycznego Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem 2020 2021 Termin złożenia prac w szkole 25.03.2021

Regulamin konkursu plastycznego z KRUS Termin złożenia prac w szkole 25.03.2021

Regulamin konkursu plastycznego dla klas I-III Kiedy dzwonię po straż pożarną Termin złożenia prac w szkole 19.03.2021

Regulamin konkursu czytelniczo-fotograficznego dla klas 4-8 Termin złożenia zdjęć do naszej szkoły 04.05.2021

Regulamin konkursu o Janie Pawle II

część wiedzowa dla uczniów 6-8. Termin zgłoszenia uczestnictwa do 27.04.2021

część literacka (opis zdjęcia) dla uczniów 4-8. Termin złożenia prac do naszej szkoły do 09.05.2021

część plastyczna dla uczniów 1-3. Termin złożenia prac do naszej szkoły do 09.05.2021

Materiały do części wiedzowej konkursu o Janie Pawle II

2 zdjęcia dla klas 4-6

2 zdjęcia dla klas 7-8