KONKURSY

Harmonogram konkursów kuratoryjnych w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin konkursu fotograficznego „Rolnictwo ekologiczne” do 16 X

Regulamin konkursu plastycznego Dzieckiem być dostarczenie do szkoły do 29 XI

Regulamin Szkolnego Konkursu Biblioteki Szkolnej „Nasza biblioteka Szkolna” do 7 XI

Konkurs plastyczny DARY LASU – LAS, NASZE WSPÓLNE DOBRO do 7 XI

Regulamin konkursu poetycko-plastycznego bł. Karolino świeć nam przykładem prace dostarczyć do naszej szkoły do 4 marca na etap szkolny

Regulamin Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego + karta zgłoszenia do 30 listopada