KONKURSY

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs plastyczny dla uczniów I-III prace dostarczyć w dniu 16 X

Regulamin konkursu strażackiego prace dostarczyć do 30 XI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego + pojęcia podstawowe 1 + zasady ruchu rowerzystów na drodze 2 + wybrane znaki i sygnały drogowe 3 + skrzyżowania 4 + pierwsza pomoc 5

Regulamin konkursu o bł. Karolinie prace na etap szkolny do 29 I

Regulamin Szkolnego konkursu recytatorskiego – poezja W. Szymborskiej konkurs 13.12 – zgł. do 5.12

Regulamin konkursu plastycznego KRUS + załącznik prace dostarczyć do szkoły 4.04

Regulamin konkursu na rymowankę KRUS i formularz zgłoszeniowy rymowanki dostarczyć do szkoły 22.03

Konkurs wiedzy pożarniczej zgłoszenia do 8.04