Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe   12 – 25 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Egzamin ósmoklasisty:

Język polski     14 maja 2024 godz. 9.00 wtorek

Matematyka     15 maja 2024 godz. 9.00 środa

Język obcy       16 maja 2024 godz. 9.00 czwartek

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty ………..
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do ………….
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji …………………

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni dodatkowo wolne 

02.11.2023r.

02.05.2024r.

14 – 16 maja 2023 – egzaminy

31.05.2024r.

Harmonogram spotkań z rodzicami

13 wrzesień 2023

21 listopad 2023

31 styczeń 2024

07 maj 2024

 

Harmonogram dni wolnych od zajęć.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.,
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.