Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    4 września 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
 • Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2018 r.województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
 • Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  Cz. humanistyczna
  Historia i WOS godz. 9.00
  Język polski godz. 11.00
 • Cz. matematyczno-przyr.
  Przedmioty przyrodnicze godz. 9.00
  Matematyka godz. 11.00
 • Cz. język obcy
  Cz. podstawowa godz. 9.00
  Cz. rozszerzona godz. 11.00
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
 • Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.