Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
  • Ferie zimowe 17  –  30 stycznia 2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
  • Egzamin ósmoklasisty:

Język polski     24 maja 2022 godz. 9.00 wtorek

Matematyka     25 maja 2022 godz. 9.00 środa

Język obcy      26 maja 2022 godz. 9.00 czwartek

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
  • Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.               

Dodatkowe dni wolne w naszej szkole:

12.11.2021
07.01.2022
02.05.2022
24-26.05.2022
17.06.2022