Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

Język polski     23 maja 2023 godz. 9.00 wtorek

Matematyka     24 maja 2023 godz. 9.00 środa

Język obcy       25 maja 2023 godz. 9.00 czwartek

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 6 lipca 2023 r.

 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
 • Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni dodatkowo wolne 

31.10.2022r.

02.05.2023r.

23 – 25 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty

09.06.2023r.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

08 wrzesień 2022

28 listopad 2022

25 styczeń 2023

27 marzec 2023

11 maj 2023


Harmonogram dni wolnych od zajęć.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2023r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023r.,
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023r.