Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej

Pasieka Otfinowska 145,

33-273 Marcinkowice

Tel. 664123557, 146283464

Przedszkole czynne od godz. 7.00 – 15.00

Opłata za wyżywienie 5,00 zł/dzień  w tym śniadanie, obiad jednodaniowy, podwieczorek.

Zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 7.50

Kadra Pedagogiczna

Monika Wybraniec – dyrektor przedszkola, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Ewa Kuczek – wicedyrektor przedszkola, nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Konop – nauczyciel przedszkola, nauczyciel religii, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Agata Bibro  – nauczyciel przedszkola

Anna Kozyra – nauczyciel przedszkola

Magdalena Jabłońska – logopeda

Obsługa:

Teresa Stryczek – kucharka

Paweł Wielbłąd – konserwator