Terminy spotkań z rodzicami uczniów

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

11.09.2019r. – zebranie informacyjno-organizacyjne

20.11.2019r. – zebranie informacyjne

23.01.2020r. – zebranie podsumowujące pracę w I półroczu

25.03.2020r. – zebranie informacyjne – zmiana terminu na 31.03.2020r.

28.05.2020r. – zebranie informacyjne, konsultacje

Ferie zimowe: 27.01-09.02.2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020r.