Terminy spotkań z rodzicami uczniów

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021

8.09.2020r.

17.11.2020r.

28.01.2021r.

14.04.2021r.

18.05.2021r.