Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna 2016/2017

– Seremet Tadeusz                                    Dyrektor szkoły i przedszkola
– Iwaniec Adam                                         Z-ca dyrektora, Technika, informatyka
– Augustyn Maria                                      J. niemiecki
– ks. Bodziony Piotr                                 Religia
– Hajdas Magdalena                                Historia, WOS
– Kosman Monika                                    Plastyka, zajęcia artystyczne
– Kostrzewa Bożena                                 Edukacja wczesnoszkolna
– Kozioł Iwona                                          Matematyka
– Kuczek Ewa                                            Język angielski
– Michałowska Dorota                            Edukacja wczesnoszkolna
– Padło Urszula                                        Język polski
– Piekut Marek                                         Fizyka, muzyka, informatyka, technika
– Pochroń Dorota                                     Edukacja Wczesnoszkolna
– Sieniawska Joanna                               Wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, WDŻ
– Wolnik Przemysław                              Biologia, przyroda, chemia, geografia
– Wybraniec Monika                               Język polski,
– Głowa Aleksandra                                 Logopeda
– Górczak Joanna                                     Nauczanie przedszkolne
– Konop Małgorzata                                Nauczanie przedszkolne
– Połetek Joanna                                     Nauczanie przedszkolne

Pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz przedszkola:
– Radliński Adam                                   Konserwator
– Stefańczyk Kinga                                 Sprzątaczka
– Stryczek Teresa                                   Kucharka
– Wałaszek Agnieszka                           Sekretarz szkoły