Kadra Pedagogiczna

w roku szkolnym 2022/2023

        Dyrektor Szkoły i Przedszkola:  Monika Wybraniec

            Wicedyrektor Szkoły i Przedszkola:  Urszula Padło

 • Maria Augustyn – język niemiecki
 • Ks. Daniel Bubula – religia
 • Justyna Flis – język angielski
 • Magdalena Hajdas – historia, WOS, doradztwo zawodowe
 • Jacek Kabat – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Małgorzata Konop – wychowanie do życia w rodzinie
 • Bożena Kostrzewa – edukacja wczesnoszkolna
 • Bartłomiej Kurowski – matematyka
 • Dorota Michałowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Urszula Padło – język polski, plastyka
 • Marek Piekut – fizyka, muzyka, informatyka, technika
 • Dorota Pochroń – edukacja wczesnoszkolna
 • Joanna Sieniawska – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Żaneta Turska – zajęcia logopedyczne
 • Przemysław Wolnik – przyroda, biologia, chemia, geografia
 • Monika Wybraniec – język polski

Przedszkole

 • Małgorzata Konop – edukacja przedszkolna
 • Anna Kozyra – edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Obsługa

 • Agnieszka Wałaszek – sekretarz szkoły
 • Kinga Stefańczyk – sprzątaczka
 • Teresa Stryczek – kucharka
 • Paweł Wielbłąd – konserwator